Menu

Zajęcia

Zajęcia dydaktyczna prowadzone są na podstawie programu wychowania przedszkolnego zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej ( MEN ). Dzieci zdobywają wiedzę wykonując karty pracy oraz ćwiczenia dodatkowe przewidziane w pakiecie edukacyjnym Tropiciele.

Punkt Przedszkolny Gaja jest przygotowane do opieki i edukacji dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, przygotowujemy i realizujemy indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne. Realizujemy również wczesne wspomaganie rozwoju.

Zajęcia wliczone w czesne: