Menu

Diagnoza pedagogiczna

Diagnoza pedagogiczna jako forma poznania rozwoju dziecka Diagnoza to „rozpoznawanie stanu rzeczy i jego tendencji rozwojowych na podstawie jego objawów i w oparciu o znajomość ogólnych prawidłowości”.

Celem głównym diagnozy pedagogicznej jest optymalizacja procesu wychowania i kształcenia.

Cele szczegółowe:

  • profilaktyka (zapobieganie ewentualnym ujemnym stanom rzeczy)
  • terapia (usuwanie zaburzeń czy trudności)
  • prognoza (przewidywanie dalszego rozwoju określonych funkcji psycho – motorycznych, poznawczych i kształcenie pożądanych umiejętności).