Menu

Zajęcia logopedyczne

Mowa istotnie wpływa na ogólny rozwój Dziecka i jego przyszłe osiągnięcia w nauce. Jest narzędziem, które pomaga w zdobywaniu informacji i umożliwia mu wyrażanie myśli, opinii i uczuć. Chcąc pomóc naszym Maluchom oferujemy co tygodniowe zajęcia logopedyczne, które odbywają się w miłej atmosferze, a metody pracy są dostosowane indywidualnie do wieku i potrzeb Dziecka.

Celem zajęć logopedycznych jest rozwój mowy oraz usuwanie wszelkich braków i nieprawidłowości takich jak: opóźniony rozwój wymowy, niechęć do mówienia, zaburzenia słuchu fonematycznego.

Podczas zajęć dziecko wykonuje m.in. ćwiczenia narządów mowy, ćwiczenia oddechowe oraz ćwiczenia koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej. Celem ćwiczeń jest usprawnienie motoryki aparatu artykulacyjnego (tj. języka, warg, żuchwy, podniebienia), kształtowanie prawidłowego toru oddechowego oraz prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy (tj. połykanie, żucie, odgryzanie), a także rozwijanie słuchu dziecka dzięki m.in. ćwiczeniom wrażliwości słuchowej czy ćwiczeniom rytmizującym.