Menu

Plan dnia

Opiekę oraz zajęcia zapewniamy od godziny 6:30 do godziny 17:00.

Ramowy plan dnia:
6:30 - 8:30 Przychodzenie dzieci do przedszkola
Zabawy dowolne
Praca indywidualna z dziećmi
8:30 - 8:45 Śniadanie
8:45 - 9:00 Utrwalanie prozdrowotnych zachowań
Poranna toaleta, mycie zębów
9:00 - 9:30 Zajęcia polisensoryczne - poranny krąg
Ustalenie przez dzieci pory roku, miesiąca, dnia tygodni
9:30 - 10:30 Zajęcia dydaktyczne
Gimnastyka ogólnorozwojowa
Terapia indywidualna
10:30 - 10:45 II Śniadanie
10:45 - 12:30 Spacer, zabawy dzieci na placu zabaw
Zajęcia na Sali Doświadczania Świata oraz Integracji Sensorycznej / zajęcia z psem
12:30 - 12:45 Obiad
12:45 - 13:30 Odpoczynek - leżakowanie
Bajkoterapia lub muzykoterapia
13:30 -15:00 Zabawy dowolne
15:00 - 15:15 Podwieczorek
15:15 - 17:00 Zabawy według zainteresowań
Praca indywidualna
Zabawy integracyjne