Menu

Gimnastyka ogólnorozwojowa

W naszym punkcie przedszkolnym dbamy o całościowy rozwój naszych dzieci. System ćwiczeń i zadań ruchowych jest szczególnie ważny dla sfery ruchowej, emocjonalnej i społecznej. Wierzymy, że ruch jest zabawą, która daje Dzieciom poczucie radości i możliwość wyładowania niewyczerpanych pokładów energii.