Menu

Terapia psychologiczna

W czasie zajęć grupowych psycholog prowadzi zabawy mające na celu wzmocnienie integracji dzieci. Prowadzone są również zajęcia terapeutyczne, które są dostosowywane do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. W trakcie zajęć psycholog koncentruje się na trudnościach dziecka. Rozwija jego zachowania deficytowe i adaptacyjne oraz redukuje zachowania niepożądane np. agresja. Ponadto wspomaga rozwój poznawczy, emocjonalny oraz społeczny dziecka, poprzez kształtowanie odpowiednich kompetencji społecznych, przejawiających się między innymi w relacjach z rówieśnikami.