Menu
Indywidualna Symulacja Słuchu dr K. Johansena IAS

Terapia słuchowa

Stymulacja słuchowa wg dr Kjelda Johansena ma na celu poprawę przetwarzanie bodźców słuchowych. Jeśli u dziecka występują zaburzenia przetwarzania słuchowego wówczas ma ono problemy z prawidłowym różnicowaniem dźwięków, lokalizacją źródła dźwięku, rozpoznawaniem wzorców dźwiękowych, analizą czasowych aspektów sygnału dźwiękowego, umiejętnością rozumienia mowy, rozumieniem mowy w hałasie. Konsekwencją powyższych zaburzeń mogą być zaburzenia rozwoju mowy, uczenia się, czytania, koncentracji uwagi, zdolności pisania.