Menu
Leczy duże kłopoty małych ludzi

Bajkoterapia

Jest metodą pracy, dzięki której pomagamy i wspieramy Najmłodszych w rozumieniu świata, w którym żyją, oswajaniu uczuć (własnych i cudzych), oraz budowaniu zdrowych relacji z innymi. Bajkoterapia polega na czytaniu, słuchaniu odpowiednio dobranych pozycji literatury dziecięcej. Ogromną jej zaletą jest rozwijanie osobowości Dzieci poprzez przedstawianie wzorców godnych naśladowania oraz kształtowanie zdolności rozumienia pojęć moralnych. Bajki pozwalają rozpoznać wewnętrzne problemy oraz wskazują rozwiązania napotkanych trudności.